สมัยนี้มีช่องทางการจัดจำหน่ายประกันที่ให้บริการแก่เจ้าของรถยนต์อยู่มาก มาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อโดยตรง ซื้อผ่านธนาคาร ซื้อผ่านตัวแทนนายหน้า หรือแม้แต่ซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต การเลือกช่องทางเหล่านี้นอกจากจะขึ้นอยู่กับความสะดวกและพึงพอใจของเราเอง แต่ละช่องทางก็มีความแตกต่างที่ควรนำมาพิจารณาเพื่อประโยชน์ที่เราจะได้รับ สูงสุดด้วยเช่นกัน อย่างในเรื่องราคาค่าเบี้ยประกันซึ่งแต่ละช่องทางอาจไม่เหมือนกัน แม้จะเป็นบริษัทประกันรถยนต์ แห่ง เดียวกันก็ตาม โดยบางช่องทางอาจมีส่วนลดหรือโปรโมชั่นที่เพิ่มให้พิเศษก็เป็นได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องส่วนลดการค้าต่างๆ ที่บางบริษัทเพิ่มเข้ามาเพื่อการแข่งขันในตลาดประกันภัยที่มีขนาดใหญ่ บางบริษัทอาจแถมพรบ. บัตรกำนัลเติมน้ำมัน หรือโปรโมชั่นต่างๆ ซึ่งบางครั้งเจ้าของรถเองต้องเข้าไปเจรจาต่อรองเองด้วย อย่างไรก็ตามเราต้องไม่ลืมให้ความสนใจถึงความน่าเชื่อถือของช่องทางการจัด จำหน่าย อย่างการโทรมาขาย หรือค้นเจอจากทางอินเทอร์เน็ต ว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด รวมทั้งในขั้นการชำระค่าประกันก็ควรชำระผ่านบัญชีของบริษัทประกันเองและเก็บ หลักฐานไว้เพื่อความปลอดภัยด้วยLeave a Reply.