สิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นได้จากการดำเนินการของธุรกิจที่คอยให้บริการทางด้านรับทำบัญชีคือ ถ้าหากธุรกิจสามารถดำเนินการโดยการให้บริการแก่ผู้ที่ประสบปัญหาทางด้าน บัญชีต่าง ๆ แล้วธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างที่ลูกค้ารับรู้ถึงการดำเนินการในการรับ เคลียร์ปัญหาบัญชีของเขาในแต่ละครั้งด้วยแล้ว ลูกค้าจะสามารถรู้สึกถึงความต้องการของกิจการที่คอยให้บริการรับเคลียร์ ปัญหาบัญชีด้วยว่า ธุรกิจต้องการพิสูจน์ให้ลูกค้าได้เห็น ได้สัมผัสถึงการทำงานของธุรกิจ และการแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานในแต่ละครั้งที่ธุรกิจคอยให้บริการแก่ ลูกค้าเช่นกัน เพราะการให้บริการอย่างครบวงจรโดยเริ่มต้นอาจจะเริ่มจากการให้คำปรึกษาต่าง ๆ ในการรับเคลียร์ปัญหาบัญชีในแต่ละครั้ง ย่อมสร้างความประทับใจในการเลือกใช้บริการของลูกค้าอย่างไม่มีวันจบสิ้น ลูกค้าจะค่อย ๆ เพิ่มระดับความไว้วางใจให้กับธุรกิจทุกครั้งเมื่อลูกค้าได้สัมผัสถึงการทำ งานของธุรกิจแล้ว ลูกค้าคงจะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นLeave a Reply.