ก่อนเลือกซื้อประกันรถยนต์ เรา ควรมาทำความเข้าใจถึงความคุ้มครองของประกันแต่ละประเภทก่อนว่าแตกต่างกัน อย่างไร เริ่มจากกรมธรรม์ประเภทที่ 1 ที่ให้ความคุ้มครองมากที่สุด จะคุ้มครองความเสียหายของผู้โดยสารในรถ ความเสียหายต่อรถเอง เช่นเวลาที่เราขับรถไปครูดฟุตบาทจนเป็นรอย และรับผิดชอบเมื่อเกิดการสูญหายหรือไฟไหม้ รวมทั้งความเสียหายต่อบุคคลอื่น นอกจากนี้ผู้ที่ซื้อความคุ้มครองเพิ่ม อาจได้รับสิทธิ์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการประกันตัวผู้ขับขี่กรณีอาญาเพิ่มด้วย ส่วนกรมธรรมน์ประเภทที่ 2 จะคุ้มครองคล้ายแบบแรก เว้นเฉพาะความคุ้มครองต่อความเสียหายของรถเราเอง ด้านกรมธรรมน์ประเภทที่ 3 จะให้ความคุ้มครองเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ประเภทที่ 4 ให้ความคุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินของบุคคลภายนอกไม่รวมด้านร่างกาย และประเภทที่ 5 จะเป็นประเภทที่เพิ่มขึ้นจากประเภทที่ 2 และ 3 นิยมเรียกว่าแบบ 2พลัส และ 3พลัส จะรับผิดชอบคล้ายกันคือต่อร่างกายของผู้โดยสารในรถ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงความเสียหายต่อรถแต่ต้องแจ้งคู่กรณีได้เท่านั้น โดยประเภท 2พลัสจะเพิ่มความรับผิดชอบเมื่อรถสูญหายหรือไฟไหม้ไว้ด้วยLeave a Reply.