เมื่อได้การวางแผนการบริหารโครงการที่ ดีแล้ว การสื่อสารระหว่างกันก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ควรละเลย เพราะหากสื่อสารระหว่างกันผิดพลาดสิ่งที่ตามมาคงเป็นความเสียหายที่เกิน บรรยาย การสื่อสารที่ดีนั้นต้องเริ่มต้นจากการเรียกประชุมให้พร้อมเพรียง ผู้บริหารต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม บอกเจตนาให้ชัดเจนว่าต้องการให้โครงการเป็นอย่างไร และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้เสนอความคิดเห็นของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร ความต้องการคล้ายคลึงกันหรือไม่ ทิศทางการบริหารจะดำเนินไปในแบบใด เมื่อได้ผลการประชุมที่พอใจแล้ว สิ่งที่ทำต่อไปคือการแจกแจงหน้าที่ให้แต่ละฝ่าย แต่ละแผนกช่วยเหลือกัน ความร่วมมือจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมา หากพนักงานขาดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ ความสำเร็จที่คาดหวังคงล้มเหลว เพราะทุกคนเปรียบเสมือนกลไกของเครื่องจักร ถ้าอุปกรณ์ชิ้นไหนไม่ทำงาน ส่วนอื่นๆก็จะหยุกชงักไปด้วย เห็นแล้วใช่หรือไม่ว่าการสื่อสารนั้นมีความสำคัญต่อการทำงานให้ประสบความ สำเร็จLeave a Reply.