การที่จะบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่าง เพื่อให้บริษัทไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ความสำเร็จจึงขึ้นอยู่กับความต้องการและความพอใจของผู้บริหารที่จะดำเนินการบริหารโครงการให้ เป็นไปในทิศทางใดๆ และมีลูกน้องคอยเป็นผู้สนับสนุนให้เดินทางไปในแนวเดียวกัน ซึ่งความสำเร็จอาจจะขึ้นอยู่กับตัวกำไรหรือการขยายตัวของบริษัท ยิ่งในสภาพปัจจุบันการแข่งขันทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง หลายๆบริษัทจึงต้องพยายามพัฒนาบริษัทให้ก้าวไกลว่าบริษัทอื่นๆ นี่แหละคือความท้าทาย การต่อสูู้้และเป็นการพัฒนาบริษัทได้เป็นอย่างดี เมื่อบริษัทได้ผลกำไรมากก็ถือว่าเป็นตัววัด ว่ามีผู้ให้ความสนใจใช้บริการ ดังนั้นภาระหนักก็คงตกเป็นนของผู้บริหารที่ต้องมีความคิดก้าวไกล สามารถแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและในอนาคตได้ เพราะผู้บริหารเป็นที่พึ่งพิงให้แก่บรรดาลูกน้อง เมื่อผู้บริหารวางแผนแล้ว ลูกน้องก็มีหน้าที่รับแผนนั้นมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และความสำเร็จนั้นก็จะอยู่แค่เอื้อม
 
           การวางแผนการบริหารโครงการ เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นขั้นตอนแรก เพื่อไม่ให้โครงการผิดพลาดทีหลัง และการวางแผนโครงการสามารถอธิบายให้ผู้อื่นฟังได้อย่างเข้าใจ เห็นภาพตามแบบที่คุณคิด และการวางแผนก็ต้องไม่ใช่การถอยหลังหรือการก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียว แต่หากต้องเป็นสองก้าว ก้าวไปให้ไกลกว่าบริษัทอื่นๆ แน่นอนโครงการของคุณย่อมจะโดดเด่นกว่า เป็นที่น่าจับตามองมากกว่า แค่นี้คุณก็มีโอกาสได้สิ่งที่คุณต้องการ ซึ่งการก้าวนำหน้าบริษัทอื่นๆนั้น ต้องเป็นผู้ที่มองเกมขาด รู้ว่าทิศทางเศรษฐกิจจะไปทิศทางไหน และไม่ติดอยู่ในกรอบเดิมๆ ต้องตีกรอบให้แตกและแทรกตัวออกมาให้ได้ คุณสมบัติเหล่านี้ไม่ใช่มีอยู่ในตัวทุกคน แต่ทุกคนสามารถพัฒนาลองผิดลองถูก หรือเรียกว่าต้องมีประสบการณ์ถึงจะเข้าใจทิศทางของการบริหารโครงการ ดังนั้นอย่าไปกลัวค่อยๆเก็บประสบการณ์ และสุดท้ายประสบการณ์ที่คุณเก็บมาตลอดจะช่วยหาคำตอบให้คุณในการวางแผนการ บริหารโครงการที่ดีมีคุณภาพ มองการไกลได้ชัดเจน ความสำเร็จคงทำได้ไม่ยาก
 
           เมื่อได้การวางแผนการบริหารโครงการที่ ดีแล้ว การสื่อสารระหว่างกันก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ควรละเลย เพราะหากสื่อสารระหว่างกันผิดพลาดสิ่งที่ตามมาคงเป็นความเสียหายที่เกิน บรรยาย การสื่อสารที่ดีนั้นต้องเริ่มต้นจากการเรียกประชุมให้พร้อมเพรียง ผู้บริหารต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม บอกเจตนาให้ชัดเจนว่าต้องการให้โครงการเป็นอย่างไร และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้เสนอความคิดเห็นของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร ความต้องการคล้ายคลึงกันหรือไม่ ทิศทางการบริหารจะดำเนินไปในแบบใด เมื่อได้ผลการประชุมที่พอใจแล้ว สิ่งที่ทำต่อไปคือการแจกแจงหน้าที่ให้แต่ละฝ่าย แต่ละแผนกช่วยเหลือกัน ความร่วมมือจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมา หากพนักงานขาดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ ความสำเร็จที่คาดหวังคงล้มเหลว เพราะทุกคนเปรียบเสมือนกลไกของเครื่องจักร ถ้าอุปกรณ์ชิ้นไหนไม่ทำงาน ส่วนอื่นๆก็จะหยุกชงักไปด้วย เห็นแล้วใช่หรือไม่ว่าการสื่อสารนั้นมีความสำคัญต่อการทำงานให้ประสบความ สำเร็จ
 
           เมื่อได้วิธีการบริหารโครงการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการปฏิบัติงาน ซึ่งการปฏิบัติงานนั้นต้องสามารถวัดและประเมินผลได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้และวางใจได้ ว่าการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทคุณนั้นได้ตั้งใจทำงานหรือไม่ และพนักงานของบริษัทมีประสิทธิภาพในการทำงานแค่ไหน เพราะผลที่ได้ออกมาย่อมจะเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จของบริษัทคุณด้วยเช่น กัน นอกจากเครื่องมือวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานแล้ว ยังมีเครื่องมือชี้วัดประสิทธิภาพในการทำงานโครงการ เพราะเมื่อคุณได้ทำงานไปได้สักระยะหนึ่ง จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการตรวจสอบด้วย เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจะได้แก้ไขได้ทันถ่วงที เครื่องมือวัดประสิทธิภาพก็มีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิความก้าวหน้า โครงสร้างผลิตภัณฑ์ โครงสร้างการแบ่งงาน ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือทั่วไปใช้ไว้สำหรับวัดประสิทธิภาพของ การบริหารโครงการ
 
           นอกจากเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารโครงการให้สำเร็จลุล่วงแล้ว ข้อกฎหมายก็เป็นเรื่องจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะถ้ารู้มากก็จะยิ่งเกิดผลดีต่อบริษัท สามารถหลบหลีกปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ และรู้ว่าการบริหารโครงการแบบไหนถึงจะถูกต้อง ดังนั้นผู้บริหารโครงการจึงต้องหาความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและศึกษากฎ ระเบียบ กฎหมาย ระเบียบของรัฐให้เข้าใจ เพื่อจะได้ดำเนินโครงการตามจุดประสงค์ที่ตังใจไว้ แต่ถ้าหากผู้บริหารโครงการไม่มีเวลาสำหรับการศึกษาข้อกฎหมาย ก็ควรจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายไว้ปรึกษาว่าหากทำโครงการนี้จะมีผลกระทบทาง ด้านกฎหมายหรือไม่ เพราะการบริหารโครงการ 1 โครงการต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ถ้าเกิดโครงการไม่ผ่านข้อกฎหมาย โครงการที่อุตส่าห์ทำมาก็จะต้องแก้ไขกันยาว การทำงานก็จะไม่ราบรื่น โครงการก็เสร็จช้าเงินลงทุนก็เสียเพิ่มเป็นอีกเท่าตัว ถ้าหากเกิดปัญหาเหล่านี้คุณก็ไม่สามารถจะโต้แย้งว่าคุณไม่ทราบข้อกฎหมายไม่ ได้ เพราะคนไทยทุกคนต้องรู้ข้อกฎหมาย กฎหมายจึงเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัว