นอกจากเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารโครงการให้สำเร็จลุล่วงแล้ว ข้อกฎหมายก็เป็นเรื่องจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะถ้ารู้มากก็จะยิ่งเกิดผลดีต่อบริษัท สามารถหลบหลีกปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ และรู้ว่าการบริหารโครงการแบบไหนถึงจะถูกต้อง ดังนั้นผู้บริหารโครงการจึงต้องหาความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและศึกษากฎ ระเบียบ กฎหมาย ระเบียบของรัฐให้เข้าใจ เพื่อจะได้ดำเนินโครงการตามจุดประสงค์ที่ตังใจไว้ แต่ถ้าหากผู้บริหารโครงการไม่มีเวลาสำหรับการศึกษาข้อกฎหมาย ก็ควรจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายไว้ปรึกษาว่าหากทำโครงการนี้จะมีผลกระทบทาง ด้านกฎหมายหรือไม่ เพราะการบริหารโครงการ 1 โครงการต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ถ้าเกิดโครงการไม่ผ่านข้อกฎหมาย โครงการที่อุตส่าห์ทำมาก็จะต้องแก้ไขกันยาว การทำงานก็จะไม่ราบรื่น โครงการก็เสร็จช้าเงินลงทุนก็เสียเพิ่มเป็นอีกเท่าตัว ถ้าหากเกิดปัญหาเหล่านี้คุณก็ไม่สามารถจะโต้แย้งว่าคุณไม่ทราบข้อกฎหมายไม่ ได้ เพราะคนไทยทุกคนต้องรู้ข้อกฎหมาย กฎหมายจึงเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวLeave a Reply.